Taiga Conservació és una entitat sense ànim de lucre

que treballa per apropar el coneixement del medi natural des d’una altra mirada.

 

Taiga Conservació desenvolupa campanyes proactives, solidàries i sostenibles

 en favor de la conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat del nostre planeta,

 i està compromesa amb la defensa activa dels valors socials i ambientals.

 

 

 

La voluntat de Taiga Conservació és la de promoure  iniciatives que propiciïn la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per Nacions Unides en la Conferència de Río de 2012 – Agenda 2030.

 

L’ Agenda 2030 estableix 17 Objectius (+169 Fites) interrelacionats i integradors que abasten les esferes econòmica, social y ambiental.

 

 

 

 

 

En particular, Taiga està fortament compromesa i focalitzada en la consecució del ODS 15 Vida d’Ecosistemes Terrestres i amb les seves 12 Fites associades.

 

 

ODS 15:  Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar

i revertir  la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

 

 

 

Veieu 12 Fites ODS 15

 

 

 

 

 

Ens preocupa la deriva de la Terra, i ens mou seguir lluitant per un món més humà i sostenible.

Tenim la potestat de triar com volem reaccionar davant de situacions injustes i lesives.

Som propietaris de la nostra llibertat.

 

 

 

 

 

 

 

Assessoria & Educació Ambiental