Taiga desenvolupa continguts en l’àmbit de l’Arquitectura Regenerativa,

un pas més ellà  de l’Arquitectura Sostenible.

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Arquitectura Regenerativa no només evita impactes negatius en les persones i el medi ambient, com procura l’Arquitectura Sostenible, sino que aplica principis, estratègies i tècniques que generen impactes positius en la salut de les Persones, en l’equitat de les Comunitats i en la restauració dels Ecosistemes.

 

 

 

 

 

 

 

En particular, dins de l’Arquitectura Regenerativa, Taiga es focalitza intensament en dues de les seves eines: el Disseny Biofílic i la Biomimètica.

 

 

El Disseny Biofílic crea entorns que re-connecten les persones amb els sistemes naturals i milloren, la salut, el rendiment, la productivitat i el benestar de les persones.

 

 

 

 

 

 

 

La Biomimètica emula les estructures i sistemes que la natura ha creat, i els aplica, com a models altament eficients, al disseny i a la tecnologia.

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

La  Natura  ens porta milions d’anys d’avantatge als ésser humans

creant estructures i processos saludables, eficients i sostenibles.

Integrar la Natura en el nostre espai no és una opció.

És una necessitat biològica de l’ésser humà.